Detta gäller i allmänhet samtliga produkter i vårt sortiment

 

  • Alla produkter är till sin beskaffenhet densamma som namnet på den kategori och/eller underkategori varan ligger under – dvs rubriken Plastmodeller innebär i princip att allt därunder är plastmodeller etc, om inte annat tydligt framgår av antingen produktnamn, bild eller beskrivning.
     
  • Produktbilder kan avvika från verklig vara. Tillverkare släpper ibland återutgåvor av byggsatser men med ny box. Artikelnummer, bild och byggsats kan alltså vara samma även om leverans sker i den nya boxen. Naturligt för modellbyggsatser är att boxen som byggsatser levereras i oftast föreställer antingen en tecknad bild eller fotografi av förebilden, antingen i en fiktiv eller verklig miljö, och desto mer sällan ett fotografi av själva byggsatsen. Eventuella andra fordon, figurer eller miljöer som förekommer runt motivet på bilderna ingår aldrig i byggsatsen om inte annat framgår av produktens namn eller beskrivning. Exempelvis kan ett produktnamn ha tillägget ”incl figures” – då ingår även figurer på bilden. I annat fall kan man alltså inte förvänta sig det.  
     
  • Lim, färger, verktyg eller andra tillbehör (utöver byggbeskrivning och dekaler i byggsatser) ingår aldrig om det inte uttryckligen framgår av produktnamn, bild och/eller beskrivning.    
  • Samtliga produkter innehåller smådelar och/eller är mer eller mindre hälsovådliga då de är antingen vassa, giftiga, flyktiga, brandfarliga. Ingen produkt är lämplig som leksak för små barn.

  • Radiostyrda produkter kan ofta ha olika "nivåer" på vad som ingår och inte. Produkter kan vara allt från ett tomt skal av en byggsats/chassi el dyl, till en helt komplett och färdigbyggd RC-modell där man bara behöver ladda batterier och/eller tanka. Kontrollera därför beskrivningar, bilder och annan information noggrant.